Skoči na glavno vsebino

Od leta 1999 Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za izjemne  dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno izobraževalno prakso.

To prestižno priznanje je dne 20. 5. 2024  za leto 2023  prejela tudi Osnovna šola Šmartno v Tuhinju. Svečana  podelitev priznanj je potekala  na Cekinovem gradu v Ljubljani.


Obrazložitev Zavoda RS za šolstvo:

»Osnovna šola Šmartno v Tuhinju že vrsto let kakovostno sodeluje z Zavodom RS za šolstvo. Naklonjeni so uvajanju sprememb in izboljšav na področju poučevanja in učenja. Vključeni so v večino ključnih projektov, poskusov in razvojnih nalog Zavoda RS za šolstvo. Šola zgledno sodeluje z območno enoto v Ljubljani, gosti študijska srečanja in raziskuje nove didaktične pristope v projektih Zavoda RS za šolstvo. Za Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju je značilno, da kadar kot šola sodelujejo v projektih, se v projekt vključijo vsi učitelji. Dejavnosti izvajajo sami, vodi pa jih razvojni tim. Uspeli so ohraniti ravnovesje med visokimi, vendar ne previsokimi zahtevami – sodelavce prestavljajo iz cone udobja, z veliko pozitivne energije, a dovolj prizemljeno, da lahko sodelujejo vsi.

V zadnjih letih so aktivno sodelovali v številnih projektih pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Z razvojnim delom na področju spodbujanja bralne pismenosti so začeli že pred desetimi leti in kot implementacijska šola nadaljevali v projektu OBJEM. Dobre prakse so najprej razvijali, preizkusili in širili med strokovnimi delavci šole, nato pa jih uspešno prenašali na srečanjih mrež šol in na regijskem srečanju ravnateljev ter o svojem delu seznanjali tudi učitelje v tujini. S sodelovanjem v projektu Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje in v razvojni nalogi Varno in spodbudno učno okolje so strokovni delavci šole odprli vrata za spoznavanje in uvajanje sprememb v načinu poučevanja. Postopoma je formativno spremljanje postalo način razmišljanja in uveljavljena oblika dela pri pouku. Zaradi uspešnih pristopov, ki jih uvajajo na šoli, so postali mentorska šola, ki svoje znanje in izkušnje prenaša na druge šole s področja območne enote Ljubljana.

Izboljševanje celovitega pristopa pri uvajanju novosti omogoča tudi razvojno delo učiteljev šole v nalogi Mreženje šol za kakovost in v projektu Dvig digitalne kompetentnosti.

Ob delu v razvojnih nalogah in projektih Zavoda RS za šolstvo so vodstvo in učitelji šole vzpostavili kakovostno partnersko sodelovanje, ki ga izkazujejo tudi širše v lokalnem in regionalnem okolju s sodelovanjem z drugimi šolami. Šola kot celota in tudi posamezni učitelji šole so prepoznani v šolski javnosti, saj svoje primere odlične inovativne prakse predstavljajo tudi na študijskih srečanjih, izobraževanjih v okviru posameznih razvojnih nalog, na konferencah učiteljev idr. O svojih primerih inovativne pedagoške prakse pišejo tudi strokovne članke, ki jih objavljajo tudi v publikacijah Zavoda RS za šolstvo.

Vodstvo šole z ravnateljico mag. Darjo Krašovec omogoča strokovnim delavcem, da se učijo tudi v drugih okoljih. Osnovna šola Šmartno v Tuhinju že več kot 25 let pušča v matični regiji in tudi širše močan pozitivni pečat na mladih generacijah. Zato Osnovna šola Šmartno v Tuhinju prejme priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2023.«


Priznanje Blaža Kumerdeja za  zaposlene na šoli predstavlja potrditev in dokaz kakovostnega dela na področju vzgoje in izobraževanja.

Jožica Hribar, ravnateljica uvodnega obdobja delovanja OŠ Šmartno v Tuhinju, je s svojo vizijo in predanostjo postavila trdne temelje za uspešno delovanje šole. Njeno delo in zapuščina nas še naprej navdihujeta, da si prizadevamo za odličnost v izobraževanju. Po skoraj tridesetih letih obstoja šole lahko rečemo, da  naše poslanstvo in prizadevanja na področju šolstva uspešno uresničujemo in s tem naša šola postaja še kakovostnejša in prepoznavna.

Prejeto priznanje je rezultat trdega dela, predanosti, predvsem pa spoštljivega sodelovanja  vseh naših učiteljev, učencev in staršev. Potrjuje nam, da smo na pravi poti  in pomeni   spodbudo in  motivacijo za nadaljnje delo  v dobrobit naših učencev.

Ponosni smo, da nam uspeva  s skupnimi močmi ustvarjati spodbudno, varno  in ustvarjalno učno okolje.

 Vodstvo šole in zaposleni 

(Skupno 414 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost