Skoči na glavno vsebino

OBJEM
(Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

V šolskem letu 2021/22 vstopamo v zaključno leto izvajanja projekta Objem. Projekt, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s strateškimi partnerji, vključuje razvojne in implementacijske šole in tudi mi smo ena od le-teh.
V tem času smo si v okviru projekta prizadevali predvsem za dvig bralne pismenosti pri učencih. Vodja in člani projektnega tima smo skupaj z ostalimi učitelji morali razmisliti o tem, kakšen učinek ima naše poučevanje na dvig ravni BP in ga seveda prilagoditi na način, da bo ta stopnja učinkovanja čim višja. Ugotavljali smo, da je BP univerzalna in se lahko razvija pri različnih predmetnih področjih in pripravili smo načrt vnašanja gradnikov bralne pismenosti v naš pouk po celotni vertikali, pri čemer smo bili seveda pozorni na izbor dejavnosti, ki posamezni gradnik razvijajo.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2021/22:

Kot vsa leta sodelovanja v projektu se bo vodja udeleževala delovnih srečanj vodij projektnih timov implementacijskih šol; pa tudi člani projektnega tima bodo sodelovali na ponujenih usposabljanjih.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z razvijanjem didaktičnih pristopov in preizkušanjem le-teh, hkrati pa bo to priložnost za pregled opravljenega dela. Pripravili oz. oblikovali bomo model razvijanja BP po vertikali, kakršen je značilen za našo šolo. Preverili bomo, ali imamo pokrita vsa področja in celotno vertikalo. Po potrebi bomo kakšno dejavnost drugega predmetnega področja ali na določeni stopnji izobraževanja dodali. Pozornost bomo namenili tudi ugotavljanju, kateri gradniki se v našem modelu dejansko pojavljajo in po potrebi tudi to dopolnili.
Že oblikovane primere bomo nadgradili s povratnimi informacijami članov PT, kar pomeni, da bodo člani poskušali izvesti didaktični pristop v svojem neposrednem delu z učenci.
Tudi v tem šolskem letu bomo namenjali pozornost izvajanju medsebojnih hospitacij, pri čemer bomo s pomočjo pripravljenega protokola spremljali prav določen vidik opazovanega pouka.
V šolskem letu 2020/21 se je začelo izvajati t.i. mreženje, ki se bo v tem šolskem letu ponovilo vsaj 2x. Na mreženju sodelujejo 3 razvojne šole, in sicer OŠ Škofja Loka mesto; OŠ Rakek in OŠ Ljubečna ter poleg naše šole kot implementacijska šola še OŠ Vransko.
Vodja bo skupaj s člani pripravila letno vsebinsko poročilo do novembra.
Pripravlja pa se tudi zaključna konferenca projekta Objem, ki bo potekala 20. 4. 2022 in se je bomo člani projektnega tima udeležili.

(Skupno 641 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost